WAKEUP COPENHAGEN

Udvidelse af hotel i Borgergade

CG Jensen har i en fagentreprise udvidet Wakeup Copenhagens hotel i Borgergade med 250 værelser.

CG Jensen opførte Wakeup hotellet i 2013-2014, og da Arp Hansen Hotel Group ønskede at udvide hotellet, faldt valget igen på CG Jensen.

Vi har opført en ny bygning bag det eksisterende hotel, hvor der tidligere lå et parkeringshus. Det eksisterende parkeringshus var på 14 forskudte P-dæk, hvoraf tre var under terræn. P-huset er nu delvist nedrevet, kun kælderen er bevaret, og det nye hotel er opført på det eksisterende parkeringsdæk.

CG Jensens entreprise omfattede et fuldt og færdigt råhus med armering og støbning af nye betonvægge, støbning af in-situ ramper og dæk, montering af stålkonstruktioner samt montering og udstøbning af huldæk.

Stålkonstruktionerne omfattede stål i P-kælderen til forstrækning af de eksisterende konstruktioner, samt levering og montering af et bærende system af stålsøjler og bjælker for seks nye etager over terræn.

Over terræn er der ingen stabiliserende vægge i beton, da det ville betyde for stor last på den eksisterende konstruktion. I stedet er der monteret en række vindkryds i stål, for på den måde at holde konstruktions samlede vægt nede.

Ud over det bærende konstruktionsstål, er der desuden udført diverse supplerende stålkonstruktioner, som stål til sternkanter, p-plads-overdækninger og tagrammer for ventilation.

Den samlede mængde stål udgør 650 ton.

Opgaven har krævet nøje koordinering mellem de enkelte delarbejder, både inden for egen fagentreprise og fagentrepriserne imellem.

Da byggeriet er foregået i indre by, var der meget begrænset plads til oplagring af elementer omkring bygningen. Det krævede ekstra stor fokus på styring af leverancer med stål- og betonelementer.

CG Jensen har ud over Wakeup Copenhagen i Borgergade også opført Wakeup Copenhagen ved Tivoli Congress Center.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Arpe & Kjeldsholm
02.2019-11.2019
Fagentreprise

BYGHERRE:

Arpe & Kjeldsholm

BYGGEPERIODE:

02.2019-11.2019

ENTREPRISEFORM:

Fagentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Henrik Berg
Stål
+45 23 39 51 27
heb@cgjensen.dk

Henrik Berg
STÅL

Trekroner Kirke

STÅL

TP 30

STÅL

To stibroer ved Herlev Station