Transformation til en klimaneutral virksomhed

CG Jensen har som ambition at være klimaneutral senest i 2029 og har lagt betydelige investeringer – både økonomisk og ressourcemæssigt – i at indfri målet. I samarbejde med medarbejderne har vi lavet en konkret CO2 reduktionsplan med en lang række handlingspunkter, der har medvirket til, at CG Jensen allerede i 2022 har reduceret sin interne CO2 udledning (scope 1 og 2) med 20 procent.

Liste over aftalte Scope 1 og 2 tiltag for CO2 reduktion
Her er vi nu
Her er vi nu

Mulighed for grønt tilvalg

CG Jensen har en ambition om at hjælpe kunderne i deres reduktionsmål gennem valg af materialer og processer (scope 3). CG Jensen kan blandt andet tilbyde byggepladser med lav emisson, træbyggerier, brug af grønnere betontyper, højere genanvendelighed, reduktion af materialeforbrug og egenproduktion af grøn strøm.


Vi vil gerne gøre det nemt for vores kunder at tilvælge løsninger, som har et lavere CO2 aftryk, så man udover en høj fremdrift og faglighed også får et lavere CO2 aftryk.

Michael S. Larsen
Adm. direktør, CG Jensen

Direktør Michael Spanggaard Larsen

Ved hjælp af tidlig inddragelse og sparring vil CG Jensen sammen med kunderne finde løsninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov – og samtidig har CG Jensen et mål om, at man i denne proces kan reducere sin eksterne CO2 udledning (scope 3) med 50 procent i 2029. I 2022 er man lykkes med at reducere sin eksterne CO2 udledning med 8 procent.

CG Jensens klimaregnskab

Partnerskaber

På brancheniveau deltager CG Jensen i en lang række netværk og ikke mindst i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, hvor man arbejder på at komme med konkrete svar og løsninger på en bæredygtig udvikling af byggeriet og anlægsbranchen, herunder at påvirke relevante beslutningstagere.

Hvis du vil vide mere

Kontaktperson

Bæredygtighedschef
Poul Erik Olsen
+45 31 64 25 03
peo@cgjensen.dk