12
13
15

Environment

 • CO2-udledning scope 1, 2 og 3
 • Energi- og vandforbrug
 • Fossilfri byggepladser
 • Egenproduktion af grøn strøm
 • Reduktion af materialebrug ved øget digitalisering
 • Affaldshåndtering, genanvendelse og upcycling
 • Klimakomensation
 • Grøn investeringspolitik
8
10

Social

 • Sygefravær
 • Medarbejderfastholdelse
 • Arbejdsulykker
 • Diversitet
 • Uddannelse af lærlinge og praktikanter
 • Efteruddannelse
17

Governance

 • Antikorruption
 • Menneskerettigheder
 • Partnerskaber
 • Kønsdiversitet i bestyrelsen

Vi vil være CO2-neutrale i 2029

I CG Jensen vil vi gerne gå forrest i den grønne omstilling. Vi arbejder ud fra en høj ambition om at reducere vores CO2 udledning med 90 procent allerede i 2024 (scope 1 og 2). Hertil kommer en ambition om at hjælpe vores kunder i deres reduktionsmål gennem valg af blandt andet materialer og processer (scope 3).

Vi har i samarbejde med vores medarbejdere lavet en konkret CO2 reduktionsplan med en lang række handlingspunkter, der skal bidrage til, at vi kan bygge og anlægge grønnere. Det handler om, hvad vi gør, hvordan vi organiserer arbejdet og at vi alle bidrager med nytænkning og ændrede vaner.

Aftalte scope 1 og 2 mål ny
CG Jensens vej til o pct
Vi er her

Mulighed for grønt tilvalg

Vi vil gerne gøre bæredygtige løsninger lettilgængelige og fleksible at arbejde med for vores kunder – som for eksempel træbyggeri og grønnere betonformer. Når kunderne køber et projekt hos CG Jensen, skal de fremover have mulighed for at kende klimaaftrykket – og bestille præcis det aftryk, der passer til dem. Herudover er vi i gang med at udvikle metoder, der kan sikre, at kommende byggerier har det lavest mulige CO2 aftryk ved hjælp af ny teknologi og intelligente materialevalg.

Til baeredygtigheds citat

Bæredygtighed skal udvikles til at være en værdi, der kendetegner CG Jensen i lige så høj grad som ordentlighed, tidlig inddragelse og høj faglighed gør det i dag.

Michael S. Larsen
Adm. direktør, CG Jensen

Genbrug kan være guld værd

CG Jensen ser et stort potentiale i cirkulære løsninger. Takket være vores faglige bredde og mange totalentrepriser kan vi genanvende råstoffer og materialer i stor til – altid i samråd med kunden naturligvis. På vores letbanearbejder genbruger vi 98 procent af alt granit – og på projektet UN17 Village i Ørestad Syd genbruger vi tegl til facader og sten til trapper.

Vi vil se på, hvordan vi som en del af koncernen Jensen Gruppen kan genbruge materialer i endnu højere grad. Som led i en øget genanvendelse vil vi i højere grad også benytte genbrugsmaterialer til interime foranstaltninger som gangbroer og afskærmninger. Vi har herudover stillet brugt byggepladstræ til rådighed i det Realdania støttede projekt GENTRÆ, så det på ny har kunnet sælges i Starks butikker.

Partnerskaber

CG Jensen har deltaget i regeringens klimapartnerskaber og er inspireret af partnerskabstankegangen. Sammen med bygherrer, samarbejdspartnere og medarbejdere vil vi løbende søge nye løsninger, der kan være med til at mindske CO2-belastningen.

Vi deltager blandt andet i:
 • Bæredygtigt Betoninitiativ (Dansk Beton)
 • Arbejdsgruppen for CO2-reduktioner (Forlængelse af klimapartnerskabet/DI)
 • Arbejdsgruppen for verdensmål (Foreningen for byggeriets samfundsansvar)
 • DI’s udvalg for bæredygtighed
 • Klimasamarbejde for entreprenører (Vejdirektoratet-Banedanmark)
 • Samarbejdsforum for fossil- og emissionsfri maskiner (Københavns kommune)
 • Netværk for Bæredygtig Jordhåndtering
 • VCØB Community (VCØB)

CG Jensens klimaregnskab

Co2 udledning fordelt på kilder