korte beslutningsveje

CG Jensen A/S er en dansk entreprenørvirksomhed med omkring 600 ansatte, hvoraf cirka 75 procent er timelønsansatte. Vi udfører projekter i egenproduktion og som styringsentreprenør.

I CG Jensen er beslutningsvejene korte. Idé og handling er ikke adskilt af en langsommelig beslutningsproces – til stor gavn for både vores kunder og vores medarbejdere.

Oranisation traebyggeriCLT 01