Jord, Kloak & Forsyning

Vi leverer en komplet opgaveløsning

CG Jensen udfører større jordarbejder både som selvstændige entrepriser – og som en naturlig forløber for andre byggeopgaver. Opgaverne udføres med eget, moderne materiel og egne, erfarne folk.

Vi udfører jordarbejder i forbindelse med eksempelvis byggemodning, kloak- og forsyningsarbejder, betonfundamenter, regnvandsbassiner og vandkanaler. Når vi er færdige med gravearbejdet, rydder vi pænt op efter os og reetablerer området med den oprindelige belægning eller fornyer med ny belægning, uanset om det er sten, fliser, asfalt eller græs – og om det er et plant eller kuperet terræn.

Vi flytter jord, også når det er forurenet – og sørger selvfølgelig for korrekt håndtering af den forurenede jord både hvad angår hensyntagen til miljøet og vores medarbejderes sikkerhed og sundhed.

Tilgang

Igennem årene har vi opbygget stor indsigt i området. Vores erfarne folk kan hjælpe med selv særligt krævende projekter, og det er vores erfaring, at vi med tidlig rådgivning kan skabe stor merværdi for kunden. Vi vægter at levere et solidt håndværk af høj kvalitet – og vi er glade for at kunne tilbyde en stor grad af egenproduktion, hvor vi kan trække på mange forskelligeartede kompetencer inden for divisionen.

Vi har god erfaring med at gøre vores processer endnu mere bæredygtige; blandt andet ved at genanvende råstoffer og materialer i samråd med kunden.

Hvis du vil vide mere
Sjælland

Kenneth Møller
Divisionschef
Jord, Kloak, Forsyning og Gartner
+45 27 90 29 67
kem@cgjensen.dk

Jylland

Jørn E. Asmussen
Divisionschef
Anlæg Vest, Ramning og Vandbygning
+45 40 20 33 12
jea@cgjensen.dk