Frederiks Brygge

Byggemodning af ny bydel

I hovedentreprise har CG Jensen udført byggemodning af bydelen Frederiks Brygge i Københavns Sydhavn.

Frederiks Brygge strækker sig over 80.000 kvadratmeter og er beliggende i bunden af Frederiksholmsløbet i Københavns Havn.

CG Jensens division for Jord, Kloak & Forsyning har udført alle jord-, kloak-, belægnings-og gartnerarbejder i den nye bydel.


Jeg kan absolut anbefale CG Jensen. Medarbejderne har været aktive, løsningsorienterede og pragmatiske i deres tilgang, hvilket har betydet, at vi har kunnet overholde tidsplanen og har kunnet udleje til tiden.

Michael Brogaard Rønnelund,
COO og Head of Asset Management, DEAS Asset Management om

Herunder alle regnsvands-ledninger, brønde, dræn og linjeafvanding i området.

Vi har etableret kloakker og tagvandsledninger, nedlagt eksisterende ledninger og brønde samt tilsluttet eksisterende brønde med afløb og sørget for, at tagvandsledninger har fået udløb til havnen via huller i spunsen.

CG Jensen har desuden udført alle jordarbejder i området og håndteret forurenet jord.

Vi har også etableret to nye hovedfærdselsårer: Hovedvejen ved Vasbygade og en del af Vestre Teglgade inklusive belægninger.

Det samlede areal for gårde, veje, cykelstier, fortove og pladser udgør i alt cirka 38.500 kvadratmeter.