Diversitet

Vi bygger på tværs af køn, alder og etnicitet

I CG Jensen kan vi se en masse fordele ved at bygge på diversitet. Skal vi have fat i den samlede talentpulje, må vi ansætte bredt, så vi rettidigt kan få nye vinkler og inspiration til opgaveløsningen i en verden, der løbende forandrer sig og stiller nye krav til os som virksomhed. Vi har igennem de senere år ansat flere med anden etnisk baggrund – og i dag har vi medarbejdere, hvis baggrund stammer lige fra Trinidad og Taastrup til Svendborg, Syrien og Serbien og Ikast, Indien og Irak

Vi har sideløbende prioriteret at tilbyde vores ældre medarbejdere en attraktiv seniorpolitik og vi nyder som firma godt af at kunne trække på erfaringer fra et langt arbejdsliv.

Særlig indsats for at øge kønsdiversiteten i CG Jensen

I CG Jensen vil vi gerne afspejle det samfund, vi er en del af. Vi arbejder for at være en attraktiv og inkluderende arbejdsplads for begge køn – og vi har gennem de senere år uddannet flere og flere kvindelige ingeniør- og konstruktørpraktikanter. Mange af dem er i dag fastansat i firmaet og således er godt hver femte medarbejder i CG Jensens byggeledelse i dag en kvinde. Herudover har vi fordoblet antallet af kvinder i vores ledergruppe, så kvinderne nu udgør 13 procent af den øverste ledelse.

Vi håber, at den positive udvikling også kan inspirere på byggepladserne, hvor vi stadig kun har få kvindelige håndværkere og lærlinge. Vi har i 2021 oprettet CG Jensens Ambassadørkorps for Diversitet, som består af 40 kvindelige medarbejdere. Vi har i samråd med ambassadørkorpset igangsat flere indsatsområder for at øge kønsdiversiteten på vores kontorer og byggepladser.

Du kan læse mere om vores sociale indsats her

diversitet

CG Jensen harmonerer som arbejdsplads rigtig godt med den arbejdstilgang og de værdier, jeg selv er opdraget med. Jeg kan og vil selv – og har jeg brug for hjælp, spørger jeg og så løfter vi sammen.

Stefanie
Byggeleder i Division Stål

Kvinder i CG Jensen pr. 31.12.2022

Placering

Ledelse (1)

Byggeledelse (2)

Produktion (3)

Administration

I alt

Kvinder

2

23

29

17

72

Mænd

15

86

466

3

570

Total

17

109

495

20

641

Kvinder %

12

21

6

85

11

Placering

Ledelse (1)

Byggeledelse (2)

Produktion (3)

Administration

I alt

Kvinder

2

22

32

16

72

Mænd

13

96

516

3

628

Kvinder %

13

19

6

84

10

(1) Ledergruppe – (2) Bygge- og projektledere samt projektchefer – (3) Byggepladsassistent, formand, landmåler, kranfører, struktør, specialarbejder, kalkulatører og øvrige

Forening for forandring

På brancheniveau har vi sammen med Arkil, Ambercon, STARK og foreningen Divérs stiftet foreningen ’Byggeriets Diversitetsdag’, der har som formål at sikre en højere grad af diversitet i byggebranchen. Et af midlerne er en årlig konference, hvor vi gennem oplæg, cases og prisuddeling vil forsøge at påvirke beslutningstagere i byggeriet til at ansætte bredere.