Design & Engineering

Projekter bliver til i fællesskab

I Design og Engineering hjælper vi med at gøre kundernes ideer bygbare – i tæt samarbejde med bygherrer, rådgivere, myndigheder, forsyninger, egne produktionsdivisioner samt udvalgte underentreprenører.

Vi tager udgangspunkt i kundens tanker og behov. Herfra hjælper vi med at beskrive processen – og undervejs bidrager vi med teknisk indsigt og definerer grænsefladerne i projektet, så vi kan hjælpe med at realisere ideerne på den bedst mulige måde, herunder ikke mindst med sikkerhed, effektivitet og økonomi in mente.

Vi samarbejder også med rådgivere – både arkitekter og ingeniører – og kan tage kontakt til relevante myndigheder og forsyningsselskaber. På denne måde tager vi hånd om projektet fra dag ét og komplementer samtidig CG Jensens udførende produktioner.

Mange års erfaring at trække på

Vores dygtige medarbejdere har alle haft ledende positioner tidligere i karrieren, hvor de har arbejdet tilbundsgående med store og komplekse projekter i rådgivende virksomheder. De kan med deres mangeårige erfaring tilbyde en grundig granskning af det enkelte projekt, hvor de med deres baggrund og blik for gode løsninger i forhold til bygbarhed og byggeprocesser kan være med til at gøre en forskel for kunden på alle niveauer. Vores medarbejdere har kompetencer inden for DGNB-certificering og LCA-beregninger.

Læs mere om vores kompetencer inden for totalentrepriser her.

Hvis du vil vide mere
Kontaktperson

Lasse Toft
Chef
Design & Engineering
+45 27 90 92 21
lto@cgjensen.dk