P-Hus P92

I Bellakvarter i Ørestad i København har CG Jensen opført endnu et parkeringshus.

CG Jensen har opført P-huset i totalentreprise med beton- og gartner-arbejder i egenproduktion.

Design & Engineering har været med til at udvikle projektet sammen med bygherren og har udarbejdet rådgiveraftalerne. Vi har yderligere stået for udarbejdelse af kontrakt samt projekteringsledelse på projektet.

En god løbende dialog på pladsen har betydet, at samarbejdet har fungeret godt mellem alle de involverede parter.


Vi har haft et rigtig fint samarbejde med CG Jensen. De har forstået udfordringerne og har fulgt op på sagerne – og så er de kommet med hurtige tilbagemeldinger, hvilket har skabt tryghed for mig som bygherre.

Mikael Jespersen
Projektchef, Solstra Development

P-huset stod færdigt i sommeren 2019 og har plads til 400 biler, fordelt på otte etager og 16 splitniveauer.

På ydersiden af parkeringshuset har vi etableret stålwires som espalier, som er beplantet og dermed giver huset en grøn facade. På nederste niveau på syd- og vest-facaden har vi opsat trælamel under stålwirerne.

Det er det andet P-hus, som CG Jensen opfører i Bellakvarter inden for ganske få år.

Det er arkitektfirmaet Dissing + Weitling, der har sat stregerne på huset, ingeniør er Orbicon.