Parkeringshuse

Vi udfører alle former for parkering

P-huse er en af vores kernekompetencer i CG Jensen. Vi opfører alt fra traditionelle beton p-huse, både under- og overjordiske samt semi- og fuldautomatiske til en ny type stål p-hus, der kan udvides efter behov. Vi deltager gerne allerede i projekteringsfasen og kommer også gerne med forslag til ændring af konstruktioner, så anlæg og drift kan minimeres.

CG Jensen besidder alle de kompetencer, der er brug for ved opførelse af parkeringshuse og –kældre. Vi kan trække på en af landets største egenproduktioner og prioriterer et godt internt samarbejde, hvad enten der skal rammes spuns og pæle, flyttes jord, monteres betonelementer, støbes beton in situ eller etableres dræn og afvanding. Og vi står klar til at hjælpe, uanset om det er en fag-, hoved- eller totalentreprise.

Har tiden sat sine spor på et eksisterende parkeringshus, udfører vi gerne større eller mindre betonreparationer.

P-huse efter P-Plans koncept

Senest har vi udbygget vores sortiment til også at omfatte vores søsterselskab P-Plans koncept, som vi har integreret i vores Byggeridivisioner. P-Plans huse har det til fælles, at de er nemme at opføre; med en betonbase forneden og en let og transparent stålkonstruktion foroven.

Byggesystemet er industrialiseret, så der opnås en kort byggetid og dermed en hurtigere tilbagebetalingstid på kundens investering – og parkeringsarealet kan optimeres med et ekstra split-level, der sikrer endnu flere parkeringspladser. I projekteringsfasen kan vi tilrettelægge det sådan, at kunden på sigt har mulighed for at udvide huset.

CG Jensens Byggeridivisioner står for byggestyringen og opfører p-husene i samarbejde med CG Jensens Betondivisioner samt udvalgte samarbejdspartnere

Du kan læse mere om vores kompetencer inden for byggeri her.

Hvis du vil vide mere
SJÆLLAND, Fyn og Jylland

Jens Bastrup
Divisionschef
Byggeri Øst & Vest
+45 28 95 52 00
jba@cgjensen.dk