Byggeri

Hoved- og totalentrepriser

Vores byggeridivisioner Byggeri Øst og Byggeri Vest udfører nybyggeri i hoved- og totalentrepriser indenfor alment og privat bolig- og erhvervsbyggeri samt institutionsbyggeri såsom plejeboliger, skoler, børnehaver, idrætsfaciliteter, sundhedscentre og parkeringshuse.

Vi lægger vægt på professionel styring af tid, kvalitet og økonomi med alle interessenter i byggeprocessen – og kan trække på et bredt felt af gode samarbejdspartnere lige fra arkitektfirmaer og rådgivende ingeniørfirmaer til underentreprenører og leverandører, som vi i tidens løb har udført mange forskelligartede og spændende opgaver sammen med.

Udviklingssager

Vores erfarne medarbejdere arbejder sammen med et netværk af udviklere og investorer for så tidligt som muligt at være med i processen. Vi bidrager gerne med vores erfaringer for at optimere byggeriet hvad angår bygbarhed og økonomi, og vi har god erfaring med at projektere og opføre bæredygtige byggerier og herunder sikre, at der er stor fokus på sikkerhed, sundhed, miljø og arbejdsmiljø. Vi kan eksempelvis hjælpe med at opføre DNGB, FBK og WELL certificerede byggerier.

Licitationssager

CG Jensen deltager i indbudte og offentlige licitationer herunder konkurrenceprojekter sammen med arkitekter, rådgivende ingeniører og landskabsarkitekter.

Hvis du vil vide mere
SJÆLLAND, Fyn og Jylland

Jens Bastrup
Divisionschef
Byggeri Øst & Vest
+45 28 95 52 00
jba@cgjensen.dk