Beton

Vi kan opføre alt for dig

CG Jensen udfører alle former for betonarbejde i hele landet – både indenfor byggeri og anlægsarbejde. Det være sig opgaver inden for anlægsbeton såsom forsinkelsesbassiner, renseanlæg, parkeringskældre, broer, tunneller og faunapassager. Siloer og skorstene udfører vi gerne som glidestøbninger.

Vi løser også alle typer for betonopgaver indenfor byggeri, f.eks. fundamenter, kældre, etagedæk og in situ-støbte betonbelægninger.

Vi har en af Danmarks største egenproduktioner, hvilket betyder, at vi – i modsætning til mange af vores konkurrenter – kan udføre størstedelen af jobbene med egne folk og eget materiel – ofte i et stærkt, internt samarbejde med vores andre fagdivisioner.

Tilgang

Vi kombinerer vores betonekspertise med et ønske om at hjælpe kunden allerede i en tidlig fase, så vi kan sikre en effektiv udførelsesproces.

Vi vil gerne være bygherrens partner, hvor vi i fortrolighed og med gensidig forpligtelse kan opnå et slutprodukt af høj kvalitet – og det er vores erfaring, at vi med vores erfarne medarbejdere, omhyggelig planlægning samt en god og tidlig dialog med de involverede parter kan optimere byggeriet og spare kunden for både tid og penge.

Hvis du vil vide mere
Sjælland

Morten Andersen
Divisionschef
Beton
+45 51 38 12 61
man@cgjensen.dk

Jylland

Jørn E. Asmussen
Divisionschef
Anlæg Vest, Ramning og Vandbygning
+45 40 20 33 12
jea@cgjensen.dk