,

TP 30

Danmarks længste kompositbro

CG Jensen har i konsortium med Barslund, Krilov Arkitekter og ISC Rådgivende Ingeniører opført TP30; Danmarks længste kompositbro for Banedanmark.

Broen er en del af Danmarks første højhastighedsbane; Den nye København-Ringstedbane, der er en ny 60 kilometer lang højhastighedsbane fra København til Ringsted.

CG Jensen har udført spuns-, pæle-, stål- og betonarbejder på den 512 meter lange jernbanebro, der er opført som del af en totalentreprise. I april 2019 blev resultatet anerkendt med den prestigefyldte pris IABSE Konstruktionspris.


Jeg vil helt klart anbefale CG Jensen. De er gode, kendte entreprenører i marken, og vi har hele vejen igennem haft et rigtig godt samarbejde. Styregrupperne har virket, vi har haft en gensidig tillid og endelig har samarbejdet været præget af højt humør.

Jette Aagaard
Projektkoordinator, Den nye bane København-Ringsted, Banedanmark

TP 30 strækker sig over 19 fag og rummer cirka 10.000 kubikmeter beton og 4.500 ton stål. Overbygningen er en komposit kassedrager, som hviler på søjler samt i alt syv tværgående rammer med et spænd på op til 32 meter over motorvejen. Betonpillerne, der bærer stålkassedragerne, er hver mellem 5 og 6,5 meter høje. Ovenpå stålkassedragerne har vi støbt et 15 meter bredt betondæk, hvor ballastskærver og spor er udlagt.

Broen er placeret ved Vallensbækgrenen, der er en af hovedindfaldsvejene til København. Det var derfor vigtigt at opføre kompositbroen på en måde, så vi forstyrrede trafikken på motorvejen mindst muligt.

Montagen af den godt 3.200 ton tunge ståloverbygning blev udført, så trafikken kun blev lukket ned i to weekender.

Til projekteringen har vi anvendt både 3D og 4D.