Metro Cityringen

Etablering af 21 Metro-byggepladser

CG Jensen sikrede sig i 2011 kontrakten på den første store anlægsopgave i forbindelse med etableringen af den nye Metro Cityring. Kontrakten, der blev indgået med italienske CMT, omfattede indretningen af samtlige 21 byggepladser til Cityringen.

CG Jensen har fjernet eksisterende belægninger, håndteret forurenet jord i de forskellige forureningsklasser, indrettet skurbyer samt etableret midlertidig el, vand og kloak. Rundt om byggefelterne har vi rammet spuns og udført diverse støbeopgaver.

Etableringen af de enkelte byggepladser varede typisk to til fire måneder.

Da samtlige byggepladser var placeret i tætbeboede områder rundt omkring i København, har vi under etableringen af byggepladserne haft særlig fokus på sikkerheden på byggepladserne og i forhold til naboer og trafikanter.