TP 10

Ringstedbanen

Banedanmark har anlagt en ny dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Det omfattende anlægsarbejde blev opdelt i en række delentrepriser, og CG Jensen vandt i konsortium med Barslund entreprisen TP 10, som strækker sig fra før Brøndbyøstervej til efter Brøndbyvester Boulevard.

Ved Brøndbyøstervej har vi bygget to broer, så vejen er blevet hævet over motorvejen og den nye jernbane. Vi har desuden bygget en 250 meter lang passage gennem Vestvolden og over voldkanalen samt ført jernbanen under motorring 3.

Det nye jernbaneanlæg krydser blandt andet to af Danmarks mest befærdede motorveje samt den fredede Vestvold.


Jeg vil helt klart anbefale CG Jensen. De er gode, kendte entreprenører i marken, og vi har hele vejen igennem haft et rigtig godt samarbejde. Styregrupperne har virket, vi har haft en gensidig tillid og endelig har samarbejdet været præget af højt humør.

Jette Aagaard
Projektdirektør, Den nye bane København-Ringsted, Banedanmark

De mange hensyn til trafikafvikling, fredninger og krydsninger af komplicerede trafikanlæg har stillet store krav til logistik og opfindsomhed hos såvel bygherre, som rådgivere og entreprenører. For eksempel etablerede vi en 1 km lang midlertidig motorvej, så trafikken på motorvejen kunne afvikles med minimale gener, da den nye jernbane skulle føres under motorvejen i den 250 meter lange passage.

CG Jensen har udført alle spuns-, pæle- og betonarbejder.

Der har under byggeriet været øget fokus på arbejdsmiljø og S&I (Safety and Interoperability) koordinering mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Dette for at sikre, at jernbanen lever op til fælles europæiske sikkerhedskrav.