CG Jensens Fællesbetingelser

CG Jensen A/S’ Fællesbetingelser udgør vores almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og leverandører. Dette gælder principielt uanset, hvilken entrepriseform mv. vi selv måtte virke under i forhold til vores kunde (bygherren).

Betingelserne består af ”Generelle Bestemmelser” (GB) og de AB-relaterede ”Supplerende Bestemmelser” (SB) med bilag.

Ved opgaver baseret på AB 18, benyttes vores ”FB-CGJ

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte

Juridisk Direktør Eric Boesgaard tlf. +45 27 22 19 81