Teglværksbroen

I Københavns Sydhavn har CG Jensen i hovedentreprise etableret Teglværksbroen.

Teglværksbroen forbinder Sluseholmen og Teglholmen.

Den 100 meter lange bro har to kørebaner til biler samt cykelstier og fortove på begge sider.

Teglværksbroen omfatter fem fag; Fire sidefag i beton og en 20 meter lang broklap i centerfaget. Broklappen består af en hydraulisk styret stålkonstruktion. Broen indeholder desuden et treetagers manøvrehus, som er placeret på en isoleret bropille ved siden af broen.

CG Jensen har etableret broens endevederlag i beton, som er funderet på en ny spuns- og ankerkonstruktion. Broen er funderet på otte bropiller, der er boret og støbt 20 meter ned i den bærende kalk. De fire 20 meter lange og 20 meter brede tilkørselsfag er støbt i beton på en midlertidig stålforskalling, der bæres af de permanente bropiller.

Stålklappen har vi fået produceret på et værksted i Polen. Den blev bragt ad søvejen til brostedet, hvor den er monteret i ét stykke. Broklappen er indstøbt i beton og forbundet med hydraulik og styring og tilsluttet varslingsudstyr. Endelig er den nye brokonstruktion tilsluttet det omkringliggende terræn med belægninger, afvanding, belysning mv.

CG Jensen har opført Teglværksbroen i hovedentreprise. Vi vandt opgaven som det økonomisk mest fordelagtige tilbud og på grund af grundig planlægning af arbejdet med hensyntagen til naboer, trafikale og miljømæssige forhold.