Enghave Brygge

Støbning af 37.000 kvadratmeter bundplade

I forbindelse med opførelsen af nyt boligområde på Enghave Brygge i København etablerer CG Jensen seks boligøer, hvoraf de fem bygges ud i Københavns havn. Fuldt udbygget kommer området til at rumme cirka 1.600 nye boliger og godt 35.000 kvadratmeter erhverv.

CG Jensen udfører projektering og byggemodning af alle seks ø’er i totalentreprise.

En del af entreprisen omfatter udførelse af pæleramning og støbning af bundplader for det kommende boligbyggeri.

Denne del af opgaven, som omfatter seks bundplader på mellem 4.000 og 8.000 kvadratmeter, blev færdiggjort i sommeren 2019. De 400 mm tykke bundplader blev støbt i etaper på 1.000-1.500 kubikmeter ad gangen. Samlet var støbningen af betonbundpladerne til de kommende boligkarréer et enormt støbearbejde på 37.278 kvadratmeter.

Arbejdet var udfordret af begrænset plads omkring byggegruberne. Etapernes størrelse måtte derfor tilpasses i forhold til de tilkørsels-forhold, der var til betonpumperne, for at støbningen kunne holdes i gang i omkring 8-12 timer. Hver pumpe var konstant bemandet med seks til otte mand, og der var desuden hele tiden folk i reserve, som kunne træde til, når støbesjakket havde brug for en pause.

I forbindelse med støbning af bundplader blev der desuden udført in situ støbte elevatorgruber i alle byggefelterne.

I alle bundpladerne er der benyttet rullearmering. Dette kunne lade sig gøre, da det blev godkendt at kappe armeringen i pælene og erstatte dem med iborede armeringsstænger.

En af bundpladerne er udført både med jernbetonpæle, stålpæle og jordankre. Det skyldes at metroen passerer under byggeriet og der skulle derfor tages specielle hensyn.

I alt blev der benyttet 15.000 kubikmeter beton og 1.900 ton armering.