Applebys Plads

Attraktive boliger på Christianshavn

På Applebys plads på Christianshavn har CG Jensen opført et ejendomskompleks med 33 kvalitetslejeboliger på en af Københavns bedste beliggenheder.

CG Jensen har opført de nye boliger i totalentreprise.

Jord-, kloak-, gartner- og betonarbejder samt skæring i eksisterende betonkonstruktioner er udført som egenproduktion. Grundvandssænkning i forbindelse med arbejder i kælderen er udført at CG Jensens søsterselskab Hölscher Jensen.

Den nye seksetagers bebyggelse er opført i gårdrummet mellem eksisterende bygninger og oven på en parkeringskælder. Bebyggelsen er indpasset i forhold til den eksisterende bygningsmasse, hvor der er taget særlige hensyn til bygningshøjder og materialer. Facaderne er udført i rødbrunt tegl.

Produktionen er udført efter en nøje tilrettelagt logistikplan, da pladsforholdene var meget begrænsede, og brandveje skulle være passerbare.

Da vi byggede i en beboet baggård, har vi i hele byggeperioden taget særligt hensyn til beboere og brugere af de eksisterende bygninger.


Vi har haft et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med CG Jensen om Applebys Plads, som er et ret kompliceret projekt opført ovenpå en eksisterende parkeringskælder i et eksisterende gårdrum midt i København. Så vi kan bestemt anbefale CG Jensen som entreprenør. Der har været stor fleksibilitet til at ændre projektet i forhold til nye krav omkring byggemulighederne på grunden som følge af en ny lokalplan, og CG Jensen har herudover sikret, at der løbende har været et godt forhold til naboerne og interessenter i området i byggefasen.

Christian Lentz
Partner, Agenda Property

For vores Byggeridivision har projektet budt på spændende udfordringer, der understreger, hvor stor gavn vi som entreprenører har af at have mange kompetencer samlet under samme tag. Projektet blev løftet af et succesfuldt samarbejde mellem vores egne divisioner; Betonrenovering, Beton, Ramning og Vandbygning samt vores søsterselskab Hölscher Jensen.

Først skulle grundvandet sænkes grundet vandtryk på de eksisterende kældervægge. Arbejdet blev dog besværliggjort af de flere hundrede år gamle træpæle, der findes under jorden på Christianshavn. De stammer fra dengang, man indlemmede de nye holme tilbage på Christian d. 4.’s tid.

Hvis vi sænkede grundvandet for meget, risikerede vi, at pælene rådnede, hvilket kunne destabilisere undergrunden. Derfor var vandpumpningen på byggepladsen et balanceret forløb, hvor vi havde stor gavn af grundvands-specialisterne i Hölscher Jensen.

For at mindske spildtid på leverancer og på byggepladsen blev alle aktører tilknyttet en web-portal med adgang til tegninger, beskrivelser, referater, diverse sagsdokumenter og et online bookingsystem.

Byggeriet er opført i overensstemmelse med BR2015.