P-hus på Horsens Havn

På Horsens Havn har CG Jensen opført et parkeringshus i totalentreprise for CASA Group.

P-huset har plads til 208 biler. Det rummer desuden en vaskehal, et bilplejecenter samt kontor og 42 depotrum.

Det nye parkeringshus skal opfylde behovet for parkeringspladser på Havnetrekanten. Dels for beboerne i det nye byggeri Pakhusene, dels for Industrimuseets gæster.

CG Jensen har udført jord-, kloak- og in situ betonarbejder – herunder støbning af bundpladen i parkeringshuset – i egenproduktion.


Vi har haft et rigtig fint og konstruktivt samarbejde på en udfordrende grund fra den tidlige udviklingsfase til færdigt byggeri – og med en ambition om at tilføje ekstra dimensioner til et ellers traditionelt parkeringshus. Det har udmøntet sig i et rigtig flot resultat. Huset tager sig godt ud, emmer af kvalitet og kombinerer parkering med relaterede funktioner efter hensigten. Det har været vigtigt for os som bygherre.

Lars Rahbek
Ejendomsudviklingschef, CASA Group

Parkeringshusets base er opført af skalmurede betonelementer. Herpå har vi monteret et parkeringssystem bestående af søjler/bjælker i stål og med dæk i præfabrikerede betonelementer. Facaderne er dække af stålgitre, der skal fungere som klatrebund for beplantning, der kommer til at udsmykke facaden og variere efter årstiden.

Entreprisen har omfattet alle nødvendige ydelser fra overtagelse af grunden til aflevering af et færdigt funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt byggeri. Herunder projektering, projekteringsledelse, indhentning af relevante myndighedsgodkendelser og ibrugtagningstilladelser.

CG Jensen har ligeledes stået for samtlige bygge- og anlægsarbejder, etablering og drift af byggeplads samt fagtilsyn og byggeledelse.