P-hus P92

I Bellakvarter i Ørestaden i København har CG Jensen opført endnu et nyt parkeringshus i otte etager.

CG Jensen har opført P-huset i totalentreprise med beton- og gartner-arbejder i egenproduktion.

P-huset har plads til 400 biler, fordelt på 16 splitniveauer. På ydersiden af parkeringshuset har vi etableret stålwires som espalier, som er beplantet og dermed giver huset en grøn facade. På nederste niveau på syd- og vest-facaden har vi opsat trælamel under stålwirerne.

En 14 meter høj brandmur i beton skal sikre P-huset i tilfælde af brand i Bella Center, som ligger lige ved siden af. På ydersiden af P-huset har vi monteret opholdsbænke og etableret et opholdsareal i forbindelse med busholdeplads.


Vi har haft et rigtig fint samarbejde med CG Jensen. De har forstået udfordringerne og har fulgt op på sagerne – og så er de kommet med hurtige tilbagemeldinger, hvilket har skabt tryghed for mig som bygherre.

Mikael Jespersen
Projektchef, Solstra Development

Byggepladsen var ikke meget større end fodaftrykket på parkeringshuset, hvilket medførte udfordringer med hensyn til materialeoplag og arbejdsområder. Desuden krævede anvendelse af byggepladsens tårnkran særligt fokus, da der skulle tages hensyn til de omkringliggende bygninger.

P-huset stod færdigt i sommeren 2019. Det er det andet P-hus, som CG Jensen opfører i Bellakvarter inden for ganske få år. Det skyldes, at området de senere år har fået mange nye beboere, og at Bella Centers mange besøgende havde stadig sværere at finde parkering i området på grund af de mange nye bebyggede arealer i området.

En god løbende dialog på pladsen har betydet, at samarbejdet har fungeret godt mellem alle de involverede parter.