Rødovre Port

Ny bydel med boliger og erhverv

CG Jensen opfører i totalentreprise et helt nyt byområde ved Rødovre Station. Det 37.500 kvadratmeter store bolig- og erhvervsprojekt kaldes Rødovre Port og kommer til at byde på 534 lejeboliger og 4.300 kvadratmeter butikker og kontorer samt en parkeringskælder.

Området skal rumme eget butiksstrøg med supermarked, caféer og butikker. Bydelen får lyse facader og vil indeholde boliger af forskellig karakter, blandt andet ungdomsboliger og boliger til singler, par og børnefamilier.

Totalentreprisekontrakten omfatter projektering og udførelse af hele projektet, som skal bestå af 10 bygninger og tre tårne på henholdsvis 14, 16 og 19 etager. Dertil kommer en gangbro samt en bro over Tårnvej.

Bygherren har indgået en kontrakt med CG Jensen, der varetager styringen af projektet, herunder projekteringsledelse, kontrahering af alle entrepriser og leverancer i stor- og/eller fagentrepriser. CG Jensen forestår byggeledelsen for gennemførelsen af det samlede byggeri.

Design & Engineering har stået for udarbejdelse af kontraktdokumenter, afklaring af ydelser og grænseflader, projekteringsledelse samt generel granskning af projektet.


Jeg har i projekteringsfasen oplevet en oprigtighed til at ville varetage vores interesser og levere et ordentligt produkt. Det har betydet, at jeg som bygherre har følt mig tryg.

Nikolaj Brandt
Projektchef, Gefion Group

En af de væsentligste udfordringer har været at få styr på byggelogistikken og planlægge denne i forhold til de omkringliggende trafikerede arealer. Derudover bygges der så tæt på den naboliggende jernbane, at det kræver ekstra sikkerhedsmæssige foranstaltninger procesmæssigt for at leve op til Banedanmarks krav til nabobyggerier.

Projektet er et af de største projekter, som CG Jensen har indgået kontrakt på. Ved at nedbryde det i mindre separate projektdele, har vi gjort projektet overskueligt for egenproduktionen og de øvrige underentreprenører.

Det er Arkitema Architects, der har sat stregerne på projektet, Oluf Jørgensen er rådgivende ingeniør.