CMC Hovedstadens Letbane

CG Jensen opfører det kommende Kontrol- og Vedligeholdelses Center (CMC) til Hovedstadens Letbane i totalentreprise.

CMC bliver letbanens hjerte – eller hjerne om man vil – da det er herfra, man kommer til at styre letbanedriften. Projektet indeholder blandt andet 9.000 kvadratmeter værksted, lager og administration – og med til opgaven hører også byggemodning af en grund på cirka tre en halv hektar.

Design & Engineering har stået for udarbejdelse af kontrakt, projekteringsledelse, projekopfølgning samt månedlige statusmøder med bygherren. Vi har yderligere varetaget arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen.

Vi har under forløbet haft et tæt samarbejde med BBP Arkitekter, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører og landskabsarkitektfirmaet 1:1 Landskab.


Det er en stor udfordring på én gang at skulle designe projektet, koordinere med ledningsejere og påbegynde udførelsen. Projektets størrelse og kompleksitet taget i betragtning, så gør de det godt.

Patrik Magnusson
Projektdirektør, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

CG Jensen står for halvdelen af bygge- og anlægspriserne på Hovedstadens Letbane – og skal udover Kontrol- og Vedligeholdelsescentret også anlægge letbane i de strækninger, som dækker Rødovre, Herlev og Gladsaxe Kommuner, hvilket svarer til cirka 8,5 kilometer banestrækning. Herunder sideudvidelse af kørebaner, fortov og cykelstier, etablering af stål-stibroer samt forstærkning og forlængelse af tunneller på strækningen. Herudover udfører vi nedrivninger for at give plads til udvidelse af trafikkorridoren.

De indledende arbejder på CG Jensens entrepriser blev påbegyndt i 2018. De omfatter blandt andet rydning for ledningsejere, så den tekniske infrastruktur kan omlægges – herunder vand, gas, kloak, el og internet.

Det første større anlægsarbejde har været etablering af en tunnel under S-banen ved Buddinge Station. Den 600 ton tunge stitunnel blev støbt ved S-banen og skubbet på plads med donkrafte. Forinden havde vi gravet igennem banedæmningen for at gøre plads til tunnelen. Den nye tunnel er sat sammen af to halvdele og skal udgøre en ny trafikal strækning for cyklister og fodgængere.

Udførelsen af den nye letbanestrækning stiller store krav til koordinering og internt samarbejde. Letbanen er et meget komplekst projekt med mange eksterne interessenter – herunder kommuner, entreprenører og ledningsejere.

Alle CG Jensens kompetencer kommer i spil i opførelsen af Hovedstadens Letbane, herunder blandt andet beton-, jord-, gartner-, belægnings- og betonrenoveringsarbejder.