Hempel HQ2

Udvidelse af Hempels hovedkontor

CG Jensen opfører i totalentreprise en 12.000 kvadratmeter stor ny administrationsbygning for malingproducenten Hempel. Bygningen opføres ved siden af Hempels eksisterende hovedkvarter i Kongens Lyngby.

Den nye administrationsbygning er tegnet af Årstidernes Arkitekter og opføres som to forskudte bygningskroppe i henholdsvis fem og seks etager i hvide betonelementer.

Design & Engineering har stået for udarbejdelse af rådgiveraftaler, gennemgang af forudsætninger for totalentreprisekontrakten, projekteringsledelse samt generel granskning af projeketet.

Al elementmontage i forbindelse med entreprisen er udført som egenproduktion af CG Jensen. Det samme gør sig gældende for alle jord-, kloak- og in situ betonarbejder.

CG Jensen har tidligere udført den første udvidelse af Hempels hovedkontor HQ1, der blandt andet rummer laboratorium og kontorer, og som stod færdig i sommeren 2019. Her udførte vi anlægs- og råhus-entreprisen, ligeledes som egenproduktion.


Overordnet set har vi været glade og tilfredse med samarbejdet med CG Jensen på den første byggesag, og det var medvirkende til, at vi også valgte CG Jensen til den næste fase af Hempel Campus projektet.

Michael Steen Petersen
Teknisk direktør og ansvarlig for etablering af Hempel Campus, Hempel

Hempels eksisterende hovedkvarter HQ1 ligger ud til Lundtoftegårdsvej. Den nye administrationsbygning HQ2 opføres på den modsatte side af vejen. CG Jensen opfører derfor i forbindelse med udvidelsen en 60 meter lang lukket gangbro i tredje sals højde på tværs af Lundtoftegårdsvej, så medarbejderne ubesværet kan krydse mellem bygningerne.

CG Jensen opfører bygningen til sølv efter DGNB-certificeringen, der omfatter kriterier inden for miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

Hempel HQ2 vil stå klar i efteråret 2020.

Det er Årstiderne Arkitekter, der har sat stregerne til projektet, Sweco Danmark er ingeniør.