Rødovre Port

37.500 kvadratmeter bolig- og erhvervskompleks

I totalentreprise opfører CG Jensen et helt nyt boligområde med 534 lejeboliger ved Rødovre Station.

Udover boliger kommer Rødovre Port blandt andet til at omfatte et butiksstrøg, kontorer, parkeringskælder samt en bro henover Tårnvej.

Rødovre Port kommer til at bestå af i alt ti bygninger med tre tårne på henholdsvis 14, 16 og 19 etager. To af tårnene forbindes af en gangbro henover Tårnvej.

CG Jensens totalentreprise omfatter projekteringsledelse, kontrahering af alle entrepriser og byggeledelsen for gennemførelsen af det samlede byggeri.

Alle spuns-, jord-, kloak- og betonarbejder udføres i egenproduktion.

Vi udfører montage af i alt cirka 13.000 betonelementer til de 534 lejligheder, svarende til cirka 46.000 etage-kvadratmeter.

Dertil kommer udførelse af fundamenter (i alt cirka 8.000 kubikmeter beton) og 8.400 kvadratmeter terrændæk.

CG Jensen forestår byggeledelsen for gennemførelsen af det samlede byggeri.

Bygherren har indgået en kontrakt med CG Jensen, som betyder, at vi varetager styringen af projektet. Herunder projekteringsledelse, kontrahering af alle entrepriser og leverancer i stor- og/eller fagentrepriser.

Logistisk udfordring

CG Jensen opfører Rødovre Port efter en stram tidsplan, og det kompakte byggeri opføres på et forholdsvis lille areal lukket inde mellem veje og S-togbanen.

I perioder ankommer op til 30 lastbiler dagligt til byggepladsen med elementer til byggeriet.

En af de væsentligste udfordringer er således bygge-logistikken og planlægning i forhold den omgivende trafik.

Blandt andet kræver det en række ekstra sikkerhedsforanstaltninger, når der bygges lige op ad togbanen.

Samtidig er de første beboere allerede nu flyttet ind i den del af byggeriet, som står færdig, og i løbet af det kommende år vil flere beboere og erhvervsmål flytte ind, efterhånden som bygningerne afleveres hen ad vejen.

Det giver ekstra trængsel på byggepladsen, hvor der lige nu er cirka 100 medarbejdere i gang med at bygge på ti bygninger og en bro samtidig.

Projektet er et af de største projekter, som CG Jensen har indgået kontrakt på. Ved at nedbryde det i mindre separate projektdele, har vi gjort projektet overskueligt for egenproduktionen og de øvrige underentreprenører.