Rødovre Port

Ny bydel med boliger og erhverv

CG Jensen har i totalentreprise opført et helt nyt bolig- og erhvervsområde med 534 lejeboliger og 4.300 kvadratmeter erhverv ved Rødovre Station.

Rødovre Port består af ti bygninger og tre tårne på henholdsvis 14, 16 og 19 etager.

Det 37.500 kvadratmeter store bolig- og erhvervsområde omfatter også et butiksstrøg, en parkeringskælder samt en bro, der forbinder to af tårnene, som er opført på hver sin side af Tårnvej.

CG Jensen har varetaget styringen af projektet; herunder projekteringsledelse, kontrahering af alle entrepriser og leverancer i stor- og/eller fagentrepriser.

Alle stål-, spuns-, jord-, kloak- og betonarbejder er udført i egenproduktion.

Byggeriet er opført i betonelementer, og CG Jensen har udført montage af i alt 13.000 betonelementer svarende til 46.000 etage-kvadratmeter.

Dertil kommer udførelse af fundamenter bestående af cirka 8.000 kubikmeter beton samt 8.400 kvadratmeter terrændæk.

CG Jensens gartnere har udført belægning og belysning langs bydelens gennemgående strøg.

Logistisk udfordring

Rødovre Port er opført efter en stram tidsplan – og på et forholdsvis lille areal lukket mellem S-togbane og flere større veje.

CG Jensen har således håndteret udfordringer i forhold til logistik og ikke mindst planlægning i forhold til den omgivende trafik.

Det har blandt andet krævet en række ekstra sikkerhedsforanstaltninger at bygge så tæt op ad togbanen.

Bydelen rummer både ungdomsboliger og boliger til singler, par og børnefamilier.

Det er Arkitema Architects, der har sat stregerne på projektet. Oluf Jørgensen A/S har været rådgivende ingeniør