Rundkørsel i Fredensborg

Omlægning af uheldsplaget kryds til rundkørsel

I Fredensborg har CG Jensen i en fagentreprise omlagt et vejkryds til en rundkørsel, dér hvor Kongevejen møder Fredensborgvej i Humlebæk.

CG Jensen har opbrudt det eksisterende vejanlæg og udført nye belægninger, herunder chaussesten, brosten, kantsten, fliser og asfalt.

Den vestlige kørebane har vi udvidet, og vi har indbygget betydelige jordmængder i begge sider af den eksisterende vejdæmning.

Midterøen i rundkørslen har en radius på 20 meter. Den har vi tilsået med en blanding af vilde blomster.

Vi har desuden opsat vejskilte, autoværn og belysningsmaster samt udført kørebaneafmærkning og omlagt regnvandsledninger og dræn.

Under ombygningen var det vigtigt, at al færdsel i krydset kunne opretholdes, og CG Jensen har selv forestået alle nødvendige færdselsregulerende foranstaltninger i perioden.

Såvel trafikregulering samt udførsel blev rost af de lokale politikere ved indvielsen af den nye rundkørsel.

”Alle udfordringer er håndteret på bedste vis,” sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen, der glædede sig over den nye flotte og langt sikrere indgang til byen.