Busterminal, Dybbølsbro

CG Jensen har i hovedentreprise anlagt en ny busterminal til fjernbusser ved Dybbølsbro i København.

CG Jensen har opført busterminalen for Københavns Kommune. Terminalen skal samle de mange fjernbusser, der hver dag kører ind og ud af København og give de cirka 1,4 millioner årlige fjernbuspassagerer en lettere og mere sikker rejse.

Entreprisen har i hovedtræk omfattet udførelse af en busterminal med plads til 15 busholdepladser – og herunder opførelse af en terminalbygning med ventefaciliteter og kiosk, etablering af perron-overdækning, elevator og trappe til Dybbølsbro og vejbelysningsanlæg samt montering af inventar og udførelse af beplantning.

Det er CG Jensen divisionerne Stål, Byggeri Øst og Jord, Kloak, Forsyning & Gartner, der i et tværfagligt samarbejde har opført terminalen. En stor del af arbejderne er udført i egenproduktion:
• Jordarbejder, herunder udgravning for fundamenter, elevatorgrube, bundplade og trappefundament.
• Udførelse af pælearbejder, stålarbejder samt etablering af kloak og dræn.
• In situ støbning af bl.a. elevatorgrube, trappeplint, fundamenter, terrændæk og gulv.
• Gartnerarbejder, herunder græssåning og beplantning med buske, træer, bunddække og løg.
• Udførelse af belægning; flisearealer, kantsten og asfalt.
• Montering af inventar bl.a. cykelstativer, læskærme, bænke, trafiktavler, autoværn og affaldskurve.

Arbejderne har samtidig været understøttet af personer og ydelser fra CG Jensen divisionerne Design & Engineering, Anlæg Vest, Beton Øst og Betonrenovering.

Busterminalen skal på et hverdagsdøgn kunne servicere cirka 195 busser og er placeret under Dybbølsbro Station mellem jernbaneskinnerne og Carsten Niebuhrs Gade.