Enghave Brygge

Anlæg og byggemodning af ny kanal-bydel

I forbindelse med opførelsen af et helt nyt boligområde på Enghave Brygge i Københavns Sydhavn, har CG Jensen i totalentreprise anlagt seks nye bolig-øer, der er delvist bygget ud i Københavns Havn.

Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af alle nødvendige byggemodningsarbejder vedrørende etablering af de seks bolig-øer inklusive byggegruber for byggeriet, kanaler, broer og promenader.

Vores division for Jord, Kloak og Forsyning har udført alle kloak-, regnvands- og tagvandsarbejder i forbindelse med byggemodningen. Vi har desuden etableret forsyningsledninger til el, vand, telefon og fjernvarme.

I forbindelse med udgravningerne har vi håndteret forurenet jord i klasse 0-4, som vi dels har genindbygget og dels bortskaffes til deponi.

Vores division for Gartner og Belægning har udført alle belægnings- og gartnerarbejder samt belysning og by-udstyr i udenoms-arealerne. Fra beplantning og belægning til belysning og intelligente underjordiske skraldebeholdere.


Vi er meget tilfredse med det målrettede samarbejde, vi har med CG Jensen. Vi følger tidsplanen på Engholmene, og det er afgørende i så stor en byggesag, hvor selv den mindste forsinkelse kan betyde meget på den lange bane.

Alexander Mottlau,
Salgsdirektør, NPV

Vores division for Ramning og Vandbygning har udført ramning af spuns til inddrivelse af landfast areal inklusive forankring af kanalspuns på land, opfyldning med egnede materialer på vandsiden, udgravning af kanaler og udgravning af fodaftryk til kommende boligbyggeri. Dertil kommer tørholdelse af byggegruber samt etablering af hammerhoved, friholderværk og redningsstiger på ny spuns samt etablering af promenader. Vi udfører desuden pæleramning og udstøbning af bundplade for det efterfølgende boligbyggeri på samtlige øer.

I forbindelse med byggemodningen af Enghave Brygge, har vores Ståldivision og Betondivision også spillet en stor rolle. Blandt andet ved støbning af bundplader og montering af en række vej- og stibroer. Broerne er udført i stålkonstruktion med trædæk og pælefunderede betonfundamenter. Det er er en konstruktion, som vi har gode erfaringer med fra tidligere projekter.

Enghave Brygge er det sidste område langs Københavns Havn på Sjællandssiden, som endnu ikke er fuldt bebygget. Når det er færdigt, fuldender det den byudvikling, som havnen har gennemgået de seneste 15 år.

Byggemodningen af Engholmene er blandt CG Jensens hidtil største ordrer. Vi har gode erfaringer med tilsvarende byggemodning af Sluseholmen, Teglholmen og Frederiks Brygge.