Teglholmen

Anlæg og byggemodning af ny bydel

I Sydhavnen i København har CG Jensen udført byggemodning af en hel ny bydel kaldet Teglholmen. Ligesom Sluseholmen består den i dag af nybyggede boligkarréer omkranset af kanaler.

CG Jensen har udført byggemodningen af det 100.000 kvadratmeter store område i en totalentreprise. Arbejdet blev udført af division Jord, Kloak & Forsyning og omfattende samtlige ydelser vedrørende byggemodningsarbejdet.

Arbejdet omfattede cirka 10.000 kvadratmeter vej og belægninger inklusive modning og håndtering af 28.000 kubikmeter jord fra udgravning af kanaler.

Vi har sat spuns og jordankre til kanalerne og etableret kloakledninger. Derudover har vi foretaget udgravning til fjernvarmeledninger samt etableret forsyninger af el, telefonnet, gas og fjernvarme.

CG Jensen har desuden etableret afløb for overfladevand og anlæg til spildevands-afledning samt en ny pumpestation for HOFOR.

Alle belægnings- og beplantningsarbejder samt opsætning af by-inventar såsom belysning er udført af division Gartner & Belægning.

I forbindelse med byggemodningen har vi desuden renoveret den eksisterende kajkonstruktion ud mod Teglværksløbet og Sluseløbet samt etableret ny forankring af kajvæggene.

De nye vandkanaler har vi afgrænset med nye stålspunsvægge. Hovedparten af den opgravede jord fra kanalerne har vi genbrugt til opbygningen af syv nye pierer, som er etableret med tætte spunsvægge og løber ud i Sluseløbet. Alle spunsvæggene har vi beklædt med træ ud mod vandet.

CG Jensen har desuden opført to nye vejbroer samt adskillige stibroer og træpromenader på Teglholmen.

Sideløbende med byggemodningsprojektet blev der opført en række nye boligkarréer på Teglholmen af andre bygherrer og entreprenører.  CG Jensen har som totalentreprenør haft ansvaret for at koordinere benyttelsen af adgangsveje og sikre, at de forskellige entreprenører kunne få adgang til deres byggefelter.