CG Jensen fortsætter med at fritlægge Ålborgs store å

I Aarhus fritlagde man for et par årtier siden Aarhus Å til glæde for særligt midtbyens caféliv. Nu følger aalborgenserne efter med fritlæggelsen af byens store å; Østerå, der skal fungere som en blå åre i et grønt parkbælte. CG Jensen var med på første etape og fortsætter nu arbejderne i etape to, hvor CG Jensen skal udføre funderings- og betonelemententreprisen i forbindelse med åbningen af Østerå ved Åparken.

Illustration: SLA

Østerå har løbet rørlagt under byens gader, siden den blev dækket til i slutningen af 1800-tallet. Men nu kommer den 700 meter lange å – over flere etaper – igen frem i lyset, så aalborgenserne kan få en ny rekreativ forbindelse gennem byen og samtidig stå mere robust mod fremtidige ekstreme regnhændelser, da åbningen af åen også skaber en større kapacitet for afledning af regnvand.

”Det er en rigtig spændende opgave at være med til. Det bliver en park med grønne områder, hvor åen flyder igennem og hvor folk kan nyde naturen”, siger projektleder i Anlæg Vest, Jesper Juel Pedersen, der også var med på første etape, hvor CG Jensen stod for betonentreprisen i forbindelse med fritlæggelsen af åen i byparken Karolinelund i det centrale Aalborg.

Her udførte CG Jensen blandt andet tre broer, to udsigtsplatforme, stier og diverse tilslutninger til kanalen. Nu gælder det den største etape; åbningen af Østerå ved Åparken – et 23.000 kvadratmeter stort område, der er udset til at fungere som drivkraft for Aalborgs byudvikling.

”Denne gang skal vi lave fire overførte broer, fire underføringer som elementbroer samt to plateauer med trapper, hvor man kan nyde åløbet og det flotte område. Vi skal herudover ramme spuns langs åen enkelte steder og sidst, men ikke mindst skal vi også lave en mindre tilslutning til et eksisterende åløb samt et nyt flot udløb på etape 0, hvor vi også var med”, fortæller projektleder i Anlæg Vest, Jesper Juel Pedersen, der glæder sig til arbejdet.

”Vi kan bruge erfaringen fra sidst, da udformningen af broerne er ens og da vi kender arbejdsgangene i opgaven. Herudover har vi et rigtig godt samarbejde med både kunden; entreprenør Gunnar Nielsen, bygherren Aalborg Kommune og rådgiveren rambøll, så det er en fornøjelse.”

Anlægsarbejderne vil løbe fra juni 2024 til slutning af 2026. Lige nu arbejder man med tidsplanen og i oktober vil CG Jensen igangsætte pæleramningen, som er forarbejderne til de kommende stibroer. Arbejderne vil pågå i 2024, hvor man ligeledes vil påbegynde anlæggelsen af en tunnelelementbro.

I 2025 venter et større arbejde med at udføre de sidste broer.

Seks til otte CG Jensen medarbejdere vil være tilknyttet projektet.