CG Jensen sætter ambitiøst klimamål

CG Jensen vil gå forrest i den grønne omstilling og reducere sin egen CO2 udledning med 90 procent allerede ved udgangen af 2024. Firmaet vil være klimaneutral senest i 2029 – og har samtidig som mål at hjælpe kunderne med at nedbringe deres CO2 udledning.

I CG Jensen vil vi gå forrest i den grønne omstilling og reducere vores egen CO2 udledning med 90 procent allerede ved udgangen af 2024. Vi vil være klimaneutral senest i 2029 – og har samtidig som mål at hjælpe kunderne med at nedbringe deres CO2 udledning.

”Vi synes, at vi som virksomhed har en forpligtelse til at handle. Klimaudfordringerne kalder på handling – ikke om fem år, men nu. Det vil vi gerne være med til at tage ansvar for”, siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen og tilføjer:

”Vores strategi handler også om at fremtidssikre CG Jensen, så vi fortsat vil være i stand til at imødekomme krav og efterspørgsler. Og så vi kan vedblive at være en relevant og attraktiv aktør i branchen – for både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere”, siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen.

I CG Jensen lancerer vi det ambitiøse klimamål i forbindelse med, at vi tager hul på vores strategi for 2023-2024. Medarbejdere fra alle CG Jensens divisioner og stabe har bidraget med input til den nye strategi, hvor CG Jensen vil arbejde med indsatser inden for de tre bundlinjer:

  • Økonomisk bundlinje
  • Social bundlinje
  • Bæredygtig bundlinje

”Vi værdsætter medarbejdernes forslag – og at vi sammen har kunnet finde frem til tiltag, der kan være med til at styrke CG Jensen, kunderne og klimaet. For os har det været vigtigt at finde konkrete løsninger og beslutte konkrete tiltag, så vi kan få den grønne omstilling op i femte gear”, siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen.

Blandt tiltagene er fossilfri byggepladser, varmepumper i skurbyerne, egenproduktion af grøn strøm, højere genanvendelse, reduktion af materialeforbrug, træbyggeri i egenproduktion, brug af grønnere betonformer, bedre affaldssortering og udvikling af medarbejderkompetencer til blandt andet at udføre LCA beregninger og relevante certificeringer som DGNB, FBK og Svanemærket med flere.

I CG Jensen har vi som ambition at blive klimaneutral senest i 2029 – men vi forventer med ovenstående tiltag at kunne reducere vores egen CO2 udledning (scope 1 og 2) med 90 procent allerede ved udgangen af 2024. Herudover har CG Jensen som mål at reducere CO2 aftrykket fra eksterne indkøb med 50 procent i 2029 (scope 3).

Vi vil løbende følge op med datadrevne handlingsplaner, så vi kan følge og styre den grønne omstilling i mål.

Forstærket rodnet skal sikre grundstamme

CG Jensen har fortsat som mål at levere produkter af højeste kvalitet – og til tiden. Og grundstammen i forretningen består stadig i at insistere på en høj faglighed, et sikkert arbejdsmiljø, et stærkt internt samarbejde, ordentlighed og en bred palette af kompetencer, så vi kan hjælpe kunden hele vejen rundt. Vi har dog valgt at forstærke rodnettet ved også at tilføje en bæredygtig bundlinje.

”Vi tror på, at vi med vores ambitiøse reduktionsmål vil være en attraktiv samarbejdspartner, fordi vi allerede ved kontraktindgåelse vil kunne tilbyde kunden et lavere CO2 aftryk end mange af vores konkurrenter. Derved kan vi hjælpe kunden med at nå deres CO2 mål – og det oplever vi som et stadigt højere ønske fra vores kunder”, siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen, der samtidig henviser til, at bæredygtighedsdagsordenen kun vil fylde mere fremover:

”Der er netop indtrådt et nyt lovkrav om maks. 12 kilo CO2 per kvadratmeter per år for nyt byggeri i det nye bygningsreglement. Herudover vil vi fra 2024 møde betydeligt skærpede EU-krav om dokumentation og rapportering af alle vores data inden for den sociale og bæredygtige bundlinje”, siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen, og tilføjer, at CG Jensen løbende vil investere ressourcer i at kunne imødekomme de øgede rapporteringskrav.

Løsninger skal også findes via partnerskaber

CG Jensen er inspireret af partnerskabstankegangen – og vil gerne finde løsninger sammen med bygherrer, samarbejdspartnere og medarbejdere. CG Jensen har blandt andet deltaget i den tidligere regerings klimapartnerskab, som man har været med til at videreføre i en ny form med Topleder Handletanken, hvor adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen, sammen med øvrige aktører i branchen arbejder for at sætte fart på den grønne omstilling.

”Det er vigtigt, at alle led i byggeriets værdikæde taler sammen. Dagsordenen og spørgsmålene bliver stadigt bredere og mere omfattende – og der er løbende behov for nye, supplerende indsatser, hvis branchen skal lykkes med den grønne omstilling og mere værdiskabelse”, siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen.

CG Jensen deltager herudover også i en række arbejdsgrupper og netværk for dels at være med til at accelerere den grønne omstilling og dels for at præge og udvikle de stigende lovkrav, så de giver mening i en håndværksmæssig kontekst.

Tre bundlinjer

CG Jensen har gennem årene haft et stort fokus på både den økonomiske og sociale bundlinje. Vi har gennem tiden præsteret en af branchens højeste overskudsgrader – alt imens medarbejdernes trivsel har været i højsædet og vi har arbejdet for at udvikle et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor der også er plads til inklusion, diversitet og videreuddannelse af næste generation af håndværkere og byggestyrere.

CG Jensen har i strategien for 2023-2024 sat et mål om, at mindst 10 procent af arbejdsstyrken skal udgøres af lærlinge og praktikanter.

I samråd med CG Jensens Ambassadørkorps for Diversitet vil vi i strategiperioden også arbejde med flere indsatsområder for at øge kønsdiversiteten på kontorer og byggepladser. Hver femte medarbejder i CG Jensens byggeledelse er i dag en kvinde. De kvindelige medarbejdere udgør samlet 10 procent af CG Jensens medarbejderstab.