CG Jensen skal udvide Vallensbæk Havn

I en totalentreprise skal CG Jensen udvide Vallensbæk Havn. Havnen skal udvides med 1.400 kvadratmeter.

Vallensbæk Havn

I en totalentreprise skal CG Jensen udvide Vallensbæk Havn. Havnen skal udvides med 1.400 kvadratmeter for at give bedre mulighed for oplag af både om vinteren og øget aktivitet i havnen om sommeren.

Entreprisen omfatter rydning af eksisterende stenkastning, afdækning af landopfyldning med stenkastning med delvis genbrugte sten samt en 1.400 kvadratmeter udvidelse af havnen ved opfyldning af jord.

CG Jensen skal derudover levere og montere to nye flydebroer inklusive adgangsramper, fundamenter og agterpæle. Dertil kommer etablering af plantebælte og grus-belægning samt belysning og el- og vandstandere på land og på flydebroerne. Totalentreprisen omfatter forundersøgelser og projektering samt teknisk rådgivning og bistand.

Byggeperiode: 11.2020-03.2021
Entrepriseform: Totalentreprise
Bygherre: Vallensbæk Kommune