Efterfundering

CG Jensen efterfunderer eksisterende bygninger og bygningsdele. Efterfundering udføres enten i forbindelse med afhjælpning af sætningsskader eller i forbindelse med øget belastning på eksisterende bygning eller bygningsdel.

Stribefundamenter og større søjlefundamenter kan efterfunderes med pressede pæle. Ved efterfundering af lette facader, skillevægge, mindre søjlefundamenter og gulve anvendes minipæle. Hvor funderingsfaste aflejringer er beliggende indtil ca. 1,5 m under underkant af eksisterende fundament og over grundvandsspejlets niveau, vil man kunne føre fundamentet ned til fast aflejring ved understøbning.

Skyldes et bygværks sætningsproblem manglende forbindelse mellem eksisterende piloteringspæle og eksisterende fundament, kan efterfunderingen udføres ved påstøbning af pælehoveder mellem pæletop og fundament.

Hvis du vil vide mere
Kontaktperson

Jørn Asmussen
Divisionschef
Anlæg Vest, Ramning og Vandbygning
+45 40 20 33 12
jea@cgjensen.dk