Hempel HQ2

Administrationsbygning for Hempel
CG Jensen opfører i totalentreprise en ny 12.000 kvadratmeter stor administrationsbygning for malingproducenten Hempel. Bygningen opføres ved siden af Hempels eksisterende hovedkvarter i Kongens Lyngby.

Den nye administrationsbygning er tegnet af Årstidernes Arkitekter og opføres som to forskudte bygningskroppe i henholdsvis fem og seks etager i hvide betonelementer.

Al elementmontage i forbindelse med entreprisen udføres som egenproduktion af CG Jensen.

Det samme gør sig gældende for alle jord-, kloak- og in situ betonarbejder.

CG Jensen har tidligere udført den første udvidelse af Hempels hovedkontor HQ1, der blandt andet rummer laboratorium og kontorer, og som stod færdig i sommeren 2019. Her udførte vi anlægs- og råhus-entreprisen, ligeledes som egenproduktion.

Overordnet set har vi været glade og tilfredse med samarbejdet med CG Jensen på den første byggesag, og det var medvirkende til, at vi også valgte CG Jensen til den næste fase af Hempel Campus projektet

Michael Steen Petersen,
Teknisk direktør og ansvarlig for etablering af Hempel Campus, Hempel

Hempels eksisterende hovedkvarter HQ1 ligger ud til Lundtoftegårdsvej. Den nye administrationsbygning HQ2 opføres på den modsatte side af vejen. CG Jensen opfører derfor i forbindelse med udvidelsen en 60 meter lang lukket gangbro i tredje sals højde på tværs af Lundtoftegårdsvej, så medarbejderne ubesværet kan krydse mellem bygningerne.

CG Jensen opfører bygningen til sølv efter DGNB-certificeringen, der omfatter kriterier inden for miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

Hempel HQ2 vil stå klar i efteråret 2020.

FAKTA
Bygherre:
Hempel Holding A/S
Byggeperiode:
05.2019 - 10.2020
Entrepriseform:
Totalentreprise
Referenceblad: