Ny Storstrømsbro på vej: CGJ hjælper med at undersøge havbunden

16-09-2018Ny Storstrømsbro på vej: CGJ hjælper med at undersøge havbundenCG Jensen arbejder sammen med ingeniørvirksomheden Geo i døgndrift på at kortlægge havbunden, så man kan være sikker på broens fundering. Havbundsundersøgelserne skal sørge for, at broens fundament bliver bygget, så det ikke slår revner og får broen til at styrte sammen. Arbejdet sker fra CG […]

CG Jensen arbejder sammen med ingeniørvirksomheden Geo i døgndrift på at kortlægge havbunden, så man kan være sikker på broens fundering. Havbundsundersøgelserne skal sørge for, at broens fundament bliver bygget, så det ikke slår revner og får broen til at styrte sammen.

Arbejdet sker fra CG Jensens arbejdsflåde Jack-up Explorer, som er specielt beregnet til arbejder på vanddybder mellem 1,5-13 meter, og CG Jensen har fuld bemanding på flåden gennem september og oktober.

”Geo har under hele tilbudsfasen haft kontakt til os vedrørende leje af vores Jack up til opgaven, og vi arbejder nu sammen på opgaven 24 timer i døgnet, alle ugens dage”, fortæller divisionschef Jørn Asmussen.

Det er projektchef Gert Askholm, der sørger for bemandingen.

”Vores folk står for at betjene flåden, og det er dem, som har ansvaret for flåden. Vi har en mand ombord på skift hele døgnet rundt”, forklarer han.

Den nye Storstrømsbro bliver Danmarks tredje største bro, og den skal erstatte den nuværende 80 år gamle Storstrømsbro, der er blevet for svag til at klare nutidens belastninger med blandt andet tungere godstog og en kommende Femernforbindelse.

Den kommende, fire kilometer lange strækning får flere spor til biler, dobbeltspor til tog samt et stisystem til cykler, så alle fra 2023 nemmere kan krydse farvandet mellem Sjælland og Falster.

Tilbage til oversigt