Færgeterminal Aarhus Havn

Bølgedæmpning i Aarhus Havn

Færgehavnen i Aarhus Havn er etableret i 2020. I de tre færgelejer er der etableret bundsikring i form af en betonplade fra kajspunsen ud til en fodspuns. Færgelejerne ligger ubeskyttede mod bølgerne fra nord og der er sket op til 4,5 meters erosion af havbunden, umiddelbart udenfor fodspunsen i leje 1 og 2.

CG Jensen har udført erosionssikring og bølgedæmpning for at bremse for yderligere erosion.

For at dæmpe stående bølger i lejet er der etableres bølgedæmpning i form af fire stenkister langs bølgevæggen vest for lejet. De tre sten-kister består af rammede stålpæle og den fjerde består af stålpæle sat ovenpå bundsikring. Bag pælene er fyldt op med brudsten.

Der er desuden udført erosionssikring på ca. 1.700 m² på vanddybder op til 12,5 meter. Projektet omfattede udlægning af brudsten i størrelse 1-3 tons i de eroderede områder. Brudsten er udlagt i 1-2 lag med henblik på at bremse erosionen.