Perrontrapper Østerport St.

Østerport Station

På Østerport Station i København har CG Jensen i en hovedentreprise renoveret perrontrapper ved spor 1 og 2 samt ved spor 32.

Østerport er en travl jernbanestation for både regionaltog og S-togsnettet. 27.000 passagerer benytter dagligt stationen på Østerbro, og de mange mange passagerer slider så hårdt på trapperne til perronerne, så de indimellem trænger til en renovering.

CG Jensen har demonteret og udskiftet trappetrin og reposer inklusive maling og kunststofbelægning. Trappevanger og søjler er blevet sandblæst og malet, og trapperne er blevet forsynet med nye cykelslidsker.

Opgaven har desuden omfattet montering af midlertidige trapper som adgangsveje i perioden, hvor renoveringsarbejdet har foregået.

I alt er der leveret cirka 4,4 ton stål til de nye trin og reposer samt udført 120 kvadratmeter overfladebehandling og 70 kvadratmeter kunststofbelægninger.

Som altid, når der arbejdes ved banen, har der været særlige krav til sikkerheden under arbejdets udførelse. Her kan CG Jensen trække på egne SR-arbejdsledere, der kan sørge for, at retningslinjerne bliver overholdt.

Af hensyn til passagerer og trafik på stationen er demontering af eksisterende trin samt montering af nye trin blevet udført i weekenderne.

Arbejdet er afleveret til tiden og til en tilfreds bygherre.