Sidste bro på plads på Enghave Brygge

CG Jensen har monteret den 18. og sidste bro på Enghave Brygge. Hermed er samtlige broer i den nye kanalbydel i Sydhavnen på plads.

CG Jensen har leveret og monteret i alt syv vejbroer og syv stibroer, som forbinder de nyanlagte bolig-øer kaldet Engholmene.

Med etableringen af den sidste bro har CG Jensen fuldendt opgaven med at forbinde de mange nye bolig-øer i Københavns Sydhavn.

Igennem en årrække har CG Jensen opført i alt 51 broer i området i forbindelse med, at vi har anlagt og udført byggemodning af de nye kanalbydele i Sydhavnen.

Først på Sluseholmen og dernæst på Teglholmen, inden vi i 2016 startede op på Engholmene.

På Sluseholmen har vi opført i alt 23 broer og på Teglholmen ti. Der er tale om både vej- og stibroer samt to klapbroer.

Alle tre områder har vi anlagt og byggemodnet i totalentreprise.

Fælles for de tre bydele er, at de tidligere var kendetegnet af industri og skrot, men i dag er attraktive bydele med nybyggede boligkarréer omkranset af kanaler.

Nu hvor den sidste bro er på plads på Engholmene, kan CG Jensen snart sætte punktum for sytten års byggemodning af samlet 270.000 kvadratmeter i Københavns Sydhavn.

Læs mere om vores kompetencer inden for stål her