Applebys Plads

Nye boliger på Christianshavn

CG Jensen har opført 33 nye kvalitetsboliger på Applebys Plads. Den nye boligblok udføres i gårdrummet mellem eksisterende bebyggelser oven på en eksisterende parkeringskælder. Bebyggelsen er opført i seks etager, med lejligheder varierende i størrelse fra 112 til 180 m².

Huset er indpasset i forhold til den eksisterende bygningsmasse, hvor der er taget et særligt hensyn til bygningshøjder og materialer. Facaderne er udført i rødbrunt tegl.

Stuelejlighederne er hævet over terræn med udgang til altan og trapper ned til private haver, der grænser op til fælles gårdrum. Øvrige lejligheder har udgang til øst- og vestvendte altaner. Penthouseetagen indeholder tre boliger med udgang til delvis over-dækket tagterrasse. Til boligerne hører depotrum i kælderetagen og parkeringskælder med adgang via rampe. Der er desuden etableret overdækket cykelparkering i p-kælderen.

Byggeriet er opført i overensstemmelse med BR2015.

CG Jensen har opført de nye boliger i totalentreprise. Jord-, kloak-, gartner- og betonarbejder samt skæring i eksisterende beton-konstruktioner er udført som egenproduktion. Grundvandssænkning i forbindelse med arbejder i kælderen er udført af CG Jensens

søsterselskab Hölscher Jensen.

Produktionen er udført efter en nøje tilrettelagt logistikplan, da plads forholdene var meget begrænsede og de omkringliggende bygninger og brandveje skulle være passerbare.

Der er i hele byggeperioden taget særlig hensyn til at beboere og brugere af de eksisterende bygninger blev generet mindst muligt og i kortest muligt tidsrum.

 

Se referenceblad her.

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Core Bolig
01.03.2017 - 01.10.2018
Totalentreprise
Oplyses ikke (privat bygherre)

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk