BRØNDBYPARKEN

I forbindelse med en omfattende renovering af Det Sociale Boligselskab Brøndbyparkens ejendomme i Brøndby har CG Jensen udført alle anlægsarbejder i en storentreprise.

Brøndbyparken består af 539 boliger fordelt på 22 boligblokke på et 20.000 kvadratmeter stort areal.

Vores division for Gartner og Belægning har nedrevet de eksisterende trappesten foran indgangene til trappeopgangene. Herefter terrænregulerede de, så adgangen til trappeopgangene blev niveaufri. Haver til stuelejligheder og rækkehuse blev udvidet og terrænet tilpasset med bløde skråninger.

CG Jensen har derudover udført jord- og betonarbejder i forbindelse med fundamentforstærkning, fugtsikret og isoleret kælderydervægge samt etableret nye betonkældertrapper.

Vi har desuden udført diverse kloakarbejder, for eksempel omfangsdræn, drænpumpebrønd, regnvandsledninger og regnvandsbrønde i forbindelse med projektet.

Endelig har CG Jensen udvidet det fælles parkeringsområde og udført nye belægninger langs alle boligblokkene.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken
11.2014 – 03.2018
Storentreprise

BYGHERRE:

Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken

BYGGEPERIODE:

11.2014 – 03.2018

ENTREPRISEFORM:

Storentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Kenneth Møller
Jord, Kloak, Forsyning og Gartner
+45 27 90 29 67
kem@cgjensen.dk

Kenneth Møller
GARTNER & BELÆGNING

Udenrigsministeriet

GARTNER & BELÆGNING

Sct. Hans

GARTNER & BELÆGNING

Kantstensarbejder på Hovedstadens Letbane