Frederiks Brygge – Fælles gårdrum

Frederiks Brygge, byggefelt F

På Frederiks Brygge i Københavns Sydhavn har CG Jensen i hovedentreprise anlagt et fælles gårdrum i en ny boligkarré, som indeholder 93 lejligheder.

CG Jensen har udført alle jord-, kloak-, belægnings- og gartnerarbejder i det fælles gårdrum.


CG Jensen er fleksible, pragmatiske og til at lave aftaler med. Vi løser udfordringerne på stedet med god dialog og fælles løsninger, hvilket har gjort, at vi har fået nogle meget fine resultater, der lever op til vores visioner for området.

Lars Roland Hansen
Projektchef, DEAS Asset Management II

Gårdrummet er indrettet som et naturligt landskab og opdelt i to zoner; Et rekreativt rum og et funktionsrum med blandt andet cykelparkering.

CG Jensens division for Gartner og belægning har leveret og udlagt muldjord, plantet træer, buske stauder, bunddække og græs i det fælles gårdrum. Vi har etableret stålkanter omkring de nye træer samt udført brostens- og betonkanter samt chaussestensbelægninger.

Vi har desuden leveret og etableret belysningsmaster, armaturer, pullerter og terrænbelysningsanlæg samt monteret cykelstativer og gitterriste.

CG Jensens Gartnerdivision har stået for pasning og pleje af træer og beplantning i de første to år efter anlæg af gårdmiljøet.