Carlsberg Byen

Anlæg af moderne byrum
I Carlsberg Byen i København har CG Jensens Gartner- og Anlægsdivision etableret et moderne byrum med grønne rekreative områder på den historiske Carlsberg-bryggerigrund beliggende mellem Frederiksberg, Valby og Vesterbro.

Det nye byrum i Carlsberg Byen er på 6.200 kvadratmeter og er tænkt som et moderne samlingspunkt, hvor de mange nye beboere i bydelen kan mødes.

CG Jensen har i en fagentreprise udført belægningsarbejder og terræntrapper i granit. Vi har sat sokkelaffugtere omkring bygningerne og linjedræn rundt på pladsen. Dertil kommer udgravning og bundopbygning for asfalt, udgravning for beplantning og udlægning af muldjord.

Vores anlægsgartnere har desuden sat bundplanter og buske samt plantet 30 nye træer i området. Dertil kommer opsætning af byrumsinventar såsom gadelamper og bænke.

På projektet anvendte vi PPP (Project Performance Platform) til håndtering af data og kommunikation. Det indbefattede blandt andet tekniske forespørgsler, tilsynsnotater, afvigerapporter, sikkerhedsrundering og adviseringer.

Desuden anvendte vi AjourKS, som er et digitalt mobilt værktøj til at udføre kvalitetssikring og fotodokumentation. AjourKS sikrer en effektiv og ensartet dokumentation over for bygherren og rådgivere i forhold til, at materialer eller udført arbejde er i overensstemmelse med de faglige og håndværksmæssige kvalitetskrav, som fremgår af beskrivelse og gældende normer for den indgåede aftale.