CG Jensen afleverer endnu en boligblok på prestigefyldt projekt

CG Jensen har nu afleveret fire ud af fem boligblokke på Verdensmåls-projektet UN17 Village på spidsen af Ørestad Syd.

CG Jensen har i dag afleveret 69 boliger på spidsen af Ørestad Syd. De kommende beboere kommer til at bo i første parket til Kalvebod Fælled og i moderne, lyse omgivelser.

”En god kollektiv indsats har sikret, at vi har kunnet komme smidigt i mål og vigtigst af alt; at vi har kunnet aflevere en bygning af sindssyg høj kvalitet. Der er i gennemsnit tre mangler per bolig, hvilket er virkelig flot”, siger en tilfreds projektchef Asbjørn Shannon fra division Byggeri Øst og tilføjer:

”Det har været en meget rolig og struktureret afleveringsproces, hvor der er koordineret med alle parter rettidigt samtidig med, at der styr på dokumentation og ibrugtagning. Også samarbejdet med underentreprenørerne i slutfasen har været godt, både på teknik- og apteringsfagene.”

Processen har endda kørt så smidigt, at ibrugtagningstilladelsen er tildelt, før byggeriet er færdigt.

”Vi har haft en usædvanlig god proces for et projekt af denne her katarakter, hvor samarbejdet mellem parterne har kørt helt fantastisk. Det har medført, at vi har formået at opnå en midlertidig ibrugtagningstilladelse, før byggeriet er afleveret, hvilket er helt ekstraordinært”, siger divisionschef i CG Jensens division Byggeri Øst, Jens Bastrup.

Verdensmål har været i fokus

CG Jensen opfører UN17 Village projektet i totalentreprise for ejendomskoncernen Nrep og med hjælp fra blandt andet rådgivende ingeniør Artelia. Gennem konkrete tiltag har projektet gennem hele processen adresseret de 17 verdensmål.

UN17 Village projektet består af i alt 35.000 kvadratmeter fordelt på fem boligblokke. I byggeprocessen har CG Jensens medarbejdere undervejs fokuseret på at bruge CO2 besparende løsninger og materialer.

I en af de afsluttede boligblokke har der været arbejdet med træ i form af CLT dæk, limtræssøjler og træfacadekassetter – og i en anden bygning er der i betonvægge og sandwichfacadeelementer benyttet kompositcementen FUTURECEM, der har et lavere CO2 aftryk end traditionel beton. I tillæg hertil er trappeelementerne i bygningens trappeopgange støbt med tilslag af marksten direkte fra byggepladsen – i andre blokke er der benyttet genbrugsglas og mursten.

”Vi er efterhånden 100 meter mester i at opføre bygninger, hvor materialevalg og CO2-besparende tiltag er omdrejningspunktet. Da vi startede arbejdet, vidste vi ikke, hvor det ville ende. Så vi er vanvittig tilfredse og stolte over, hvad vi har formået at udvikle i fællesskab med bygherre, rådgivere og underentreprenører”, siger projektchef i division Byggeri Øst, Asbjørn Shannon.

Indeklima og drift

I samarbejde med en ambitiøs bygherre og rådgivere har CG Jensens medarbejdere også arbejdet for at skabe et godt indeklima i lejlighederne – og den ene af de fire afleverede boligblokke har for nylig opnået den amerikanske certificering WELL v2 Platin, der blandt andet belønner et godt indeklima, materialer med lavere afgasning og en drift med et lavere energiforbrug.

”Vi har undervejs fokuseret mere på ressourceforbrug og materialevalg, end vi har været vant til. Lige fra loftsplader og gulvbelægning – til alt det imellem som for eksempel en mere skånsom maling med mindre afgasning”, fortæller projektchef Asbjørn Shannon.

Tæt på målstregen

CG Jensen har i alt afleveret 408 boliger ud af 535 boliger.

Nu venter afleveringen af den sidste boligblok, der består af 127 boliger. Den forventes færdigafsluttet i november 2024.