CG Jensen lukker vandet ind på Engholmene

CG Jensen har i totalentreprise anlagt den nye kanalby Enghomene i Københavns Sydhavn. I dag lukker man vandet ind i det sidste udgravede kanalområde.

CG Jensen har i totalentreprise anlagt den nye kanalby Engholmene i Københavns Sydhavn. I dag lukker man vandet ind i det sidste udgravede kanalområde.

“Dykkeren skærer små huller i spunsen, så vandet kan trænge langsomt ind. Hvis vi blot åbnede op for vandet, ville det skabe en flodbølge og kanalbunden ville blive ødelagt”, forklarer projektchef i division Anlæg Vest, Claus Juel Hansen om den kontrollerede vandopfyldning, der formentlig kommer til at strække sig over et døgns tid.

Vandopfyldningen er en milepæl – og CG Jensen mangler nu kun få arbejder for at kunne afslutte området efter fem års byggemodningsarbejde for bygherren NPV.

“Det er kronen på værket – og afslutningen af den sidste kanalby i rækken af tre i Københavns Sydhavn”, fortæller projektchef i division Anlæg Vest, Claus Juel Hansen og henviser til, at CG Jensen også har anlagt kanalbyerne Teglholmen og Sluseholmen.

“Vi har bygget videre på 17 års erfaring. Det har betydet, at vi har kunnet tilrettelægge arbejdet på effektiv vis og dermed levere en god arbejdstakt til bygherren.”

Fra skrot til slot

De fleste af CG Jensens divisioner har været med til at løfte den store byggemodningsopgave – lige fra Ramning & Vandbygning, Stål og Byggeri til Jord, Kloak, Forsyning & Gartner. 

CG Jensens division Beton Øst har eksempelvis lavet bundpladerne under alle boligkarreerne, division Stål har monteret alle broerne og division Byggeri Øst har opført boligkarreen Myrholm.

“Det er imponerende at se, at vi har fået skabt en bydel med daginstitutioner, cafeer og beboelse samt havnemiljø”, siger projektchef i division Anlæg Vest, Claus Juel Hansen om det nye attraktive boligområde.

CG Jensen har nedrammet mere end 4.500 meter spunsvægge til havnekaj, udgravet godt 365.000 ton forurenet jord, nedrammet 11.500 beton pæle, udstøbt 37.270 kvadratmeter bundplade, leveret og monteret syv vej- og stibroer og bygget en af de seks boligkarréer.

I alt har CG Jensen byggemodnet 85.000 kvadratmeter.

Bygherren NPV har i dag indbudt til mad og drikke – herunder helstegt pattegris – for at fejre, at det nye boligområde nærmer sig sin afslutning

Læs mere om vores kompetencer inden for ramning og vandbygning her