CG Jensen skal fremtidssikre kajanlæg på Thyborøn Havn

25-07-2018CG Jensen skal fremtidssikre kajanlæg på Thyborøn HavnKajanlægget Triple Nine anvendes i dag til losning af fisk. Erhvervshavnens kajfaciliteter er dog nedslidte og har ikke længere de nødvendige kapaciteter til at servicere den moderne fiskeflåde. Derfor skal CG Jensen nu opgradere kajanlægget. Det sker ved at fjerne en bunker, to nuværende lossebroer samt et molehovede […]

Kajanlægget Triple Nine anvendes i dag til losning af fisk. Erhvervshavnens kajfaciliteter er dog nedslidte og har ikke længere de nødvendige kapaciteter til at servicere den moderne fiskeflåde.

Derfor skal CG Jensen nu opgradere kajanlægget. Det sker ved at fjerne en bunker, to nuværende lossebroer samt et molehovede og en bølgeskærm ved Tværmolen.

Foran det nuværende bolværk etablerer CG Jensen 180 meter ny kajspuns – samt 130 meter kajspuns i den sydlige del af strækningen.

Begge kajstrækninger udføres med stålanker fastgjort til den eksisterende kajspuns på dele af strækningen – og til ny ankerspuns på det resterende stykke.

Bag spunsen etableres en elleve meter pælebåret betonaflastningsplade i kote 0. Forankringen etableres under betonaflastningspladen i kote -0,5

CG Jensen anlægger også en ny, fjorten meter bred kajgade i fiberbeton samt en syv meter bred kørevej med asfaltbelægning.

Endelig etablerer CG Jensen ny belysning, el og vand samt et nyt regnvandssystem langs kajen.

Udover losning af fisk bliver Triple Nine i dag også anvendt til bunkring af olie til Nordic Marine Oil.

 

Bygherre: Thyborøn Havn

Entrepriseform: Hovedentreprise

Anlægsperiode: 15.08.2018– 11.12.2020

Tilbage til oversigt