CG Jensens Fællesbetingelser

CG Jensen A/S' Fællesbetingelser (FBS, 2. udgave) udgør vores almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og leverandører. Dette gælder principielt uanset hvilke betingelser, entrepriseform mv. CG Jensen A/S selv måtte virke under i forhold til sin kunde (bygherren).

Betingelserne består af ”Generelle Bestemmelser” (GB) og de AB 92-relaterede ”Supplerende Bestemmelser” (SB) med bilag.

Du kan downloade CG Jensen A/S’ Fællesbetingelser her.

Hvis du vil vide mere

Chefjurist Eric Boesgaard, tlf. +45 27 22 19 81

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk