CG Jensens Fællesbetingelser

CG Jensen A/S' Fællesbetingelser udgør vores almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og leverandører. Dette gælder principielt uanset, hvilken entrepriseform mv. vi selv måtte virke under i forhold til vores kunde (bygherren).

Betingelserne består af ”Generelle Bestemmelser” (GB) og de AB-relaterede ”Supplerende Bestemmelser” (SB) med bilag.

  • Hvis opgaven er baseret på AB 18, benyttes vores ”FB-CGJ”, der kan downloades her
  • Hvis opgaven er baseret på AB 92, benyttes vores ”FBS (2. udgave)”, der kan downloades her

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte

Juridisk Direktør: Eric Boesgaard, tlf. +45 27 22 19 81

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk