P-HUS PÅ HORSENS HAVN

På Horsens Havn har CG Jensen opført et parkeringshus i totalentreprise for CASA Group.

P-huset har plads til 208 biler. Det rummer desuden en vaskehal, et bilplejecenter samt kontor og 42 depotrum.

Det nye parkeringshus skal opfylde behovet for parkeringspladser på Havnetrekanten. Dels for beboerne i det nye byggeri Pakhusene, dels for Industrimuseets gæster.

CG Jensen har udført jord-, kloak- og in situ betonarbejder – herunder støbning af bundpladen i parkeringshuset – i egenproduktion.

Parkeringshusets base er opført af skalmurede betonelementer. Herpå har vi monteret et parkeringssystem bestående af søjler/bjælker i stål og med dæk i præfabrikerede betonelementer. Facaderne er dække af stålgitre, der skal fungere som klatrebund for beplantning, der kommer til at udsmykke facaden og variere efter årstiden.

Entreprisen har omfattet alle nødvendige ydelser fra overtagelse af grunden til aflevering af et færdigt funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt byggeri. Herunder projektering, projekteringsledelse, indhentning af relevante myndighedsgodkendelser og ibrugtagningstilladelser.

CG Jensen har ligeledes stået for samtlige bygge- og anlægsarbejder, etablering og drift af byggeplads samt fagtilsyn og byggeledelse.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Havnetrekanten A/S, c/o Casa Group
08.2019 – 05.2020
Totalentreprise

BYGHERRE:

Havnetrekanten A/S, c/o Casa Group

BYGGEPERIODE:

08.2019 – 05.2020

ENTREPRISEFORM:

Totalentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Jens Bastrup
Byggeri Vest
+45 28 95 52 00
jba@cgjensen.dk

PARKERINGSHUSE

Robert Jacobsens vej

PARKERINGSHUSE

P-hus på Teglholmen

PARKERINGSHUSE

P-hus på Sønderborg Havn