Boligblokke i Næstved

CG Jensens division for Betonrenovering har i hovedentreprise udført en større renovering af to boligblokke for Ejerforeningen Næstved Parken.

Ejerforeningen havde problemer med to boligblokke på henholdsvis otte og ti etager, hvor betonstykker rev sig løs fra facaden.

Renoveringen bestod blandt andet af udskiftning af de eksisterende betonbrystninger med nye stålbrystninger, opførelse af en højere sternbjælke, nye stålvederlag for altanplader samt forstærkninger af gavle og montering af ny gavlbeklædning.


Jeg har simpelthen kun ros til overs for CG Jensen. Det er en seriøs virksomhed med kompetente og vellidte medarbejdere, som er behagelige folk, der er til at tale med. Det betyder meget for mig, at vi som ejerforening fik valgt en leverandør, der kunne løfte opgaven til aftalt tid og pris.

Bjarne Jensen
Formand, EF Næstvedparken

Vi har i samarbejde med bygherren prioriteret beboerinformationen meget højt under renoveringen. Ligesom vi har haft stort fokus på sikkerheden, særligt på grund af arbejdet i højden med skrøbelige gamle betonelementer. Vi benyttede derfor mobile platforme i gavlene og et total facadestillads på have- og indgangsfacader.

Der har under hele forløbet været en god dialog med både beboerne og arbejdstilsynet.