Broteknisk vedligehold

Vi har igennem en længere årrække stået for drift og vedligehold af samtlige af Vejdirektoratets broer og bygværker øst for Storebælt.

Opgaven indebærer blandt andet reparation af slaghuller på broer, vedligeholdelse af broautoværn, udbedring af påkørselsskader, trafikomlægninger samt andre opgaver som rengøring og gartnerarbejder omkring bygningsværkerne.

Vi renoverer og forstærker både nyere broer og levetidsforlænger historiske bygningsværker som for eksempel Storstrømsbroen og Frederik d. IX’s bro på Lolland.


Det har været meget positivt at arbejde med CG Jensen. De løser udfordringerne, laver et godt stykke håndværk og er altid klar til at hjælpe – selv til jul og i weekenderne. Det gør arbejdsgangen nemmere for mig som bygherre – særligt ved hasteopgaver, som der er mange af.

Sassan Mazaheri
Ingeniør, Vejdirektoratet

Foruden vores kompetencer i renovering har vores afdelinger mandskab til vejafspærring og midlertidig trafikafvikling. Arbejdet udføres både dag og nat, hvilket særligt er en fordel på befærdede strækninger – og vores servicebiler er altid klar til at rykke ud til enhver opgave – også med kort varsel.

Vi udfører også store og små bore- og skæreopgaver i beton, murværk og asfalt.