Fasanhaven

Altanrenovering

I Korsør renoverer CG Jensen i hovedentreprise altaner på boligbebyggelsen Fasanhaven.

Fasanhaven er opført omkring 1960 og består af otte boligblokke.

Altanerne er opbygget som udkragede in situ støbte etagedæk med in situ støbte brystninger.

Undersøgelser har påvist revner i den eksisterende overfladebehandling på altanbunde og -brystninger.

CG Jensen udfører renovering af de i alt 9.500 kvadratmeter. Arbejdet udføres i flere etaper fordelt over årene 2020, 2021 og 2022.

Entreprisen omfatter blandt andet etablering af byggeplads og stilladser, afrensning/sandblæsning af betonkonstruktioner og udbedring af betonskader.


Jeg har været involveret i mange entrepriser gennem årene og man ved jo, at der kommer overraskelser. Det drejer sig om evnen til at få problemerne løst, hvilket kræver, at man lytter til hinanden og finder løsninger. Her har sam­arbejdet med CG Jensen været godt og tillidspræget, da vi er blevet mødt med en positiv og relevant holdning.

Advokat Frederik Bruhn-Petersen
på vegne af boligforeningen Fasanhaven i Korsør om renovering af godt 350 betonaltaner

Dertil kommer beskyttende overfladebehandling på altanunder- og oversider, brystninger og tagkant.

På grund af de eksisterende konstruktioners tilstand har der blandt andet været udfordringer med udtørringen af konstruktioner, hvorfor der blev brugt længere tids overdækning af arbejdspladsen.

Renoveringen omfatter håndtering af forurenet og farligt affald.

I hele byggeperioden tager vi størst muligt hensyn til beboere og brugere af bebyggelsen, så de udsættes for færreste mulige gener.