Viby Sjælland Station

Forbedrede adgangsforhold

For Roskilde Kommune har Betonrenovering i en hovedentreprise forbedret adgangsforholdene til Viby Sjælland Station, hvor vi har etableret en ny elevator og nye trapper.

Arbejdet omfattede rydning og nedrivning af eksisterende trapper og støttevægge samt betonarbejder for etablering af elevatorgrube, støtte-vægge, trappeskakt og dæk.

Vi har etableret den nye elevator inklusive elevatortårn og beklædning samt monteret præfabrikerede betontrapper. Desuden har vi etableret rækværk og tilpasning samt ny belysning.

I forbindelse med arbejdet har det været nødvendigt at opgrave en stor del af belægningerne på torvet foran stationen samt flytte nogle hvide betonplinter. Derefter har vi retableret torvet og plinterne.


Samarbejdet med CG Jensen var rigtig, rigtig godt. De havde et godt overblik over opgaven og kom med klare forbedringsforslag allerede tidligt i processen – og så var de gode til at tale med borgerne, som jo er vigtigt for en kommunal bygherre.

Michael Gärtner Nielsen,
Projektleder i Veje og Grønne Områder, Roskilde Kommune

Vores division for Betonrenovering har selv stået for trafikafvikling under arbejdet. Trafikken skulle opretholdes på alle veje, og der skulle sikres adgang for togpassagerer til perronen i hele anlægsperioden.

Da vi har udført arbejder tæt på kørestrøms-ledninger, har det været nødvendigt med enkelte sporspærringer. Disse arbejder er udført om natten for at være til mindst mulig gene for trafikken.

Betonrenovering har også selv stået for sikkerheden omkring arbejder ved banen med egne SR-ledere.

Projektet er afleveret til aftalt tid til en tilfreds bygherre.